Oliebollen

Koop 10 oliebollen, met of zonder krenten, voor €8 en help ons helpen.

Deze actie gebruiken we specifiek voor opleiding en training om de mensen die in Sri Lanka helpen, beter te kunnen bekrachtigen.

Resultaat speculaasactie

Er is een speculaasactie georganiseerd, voor Stichting Yworks en ziehier het resultaat, 31 dozen met 500grams speculaaspoppen.

Weet jij nog een leuke actie om meer steun te krijgen  voor het helpen van verstoten zwangere meisjes in Sri Lanka?

Een volgende stap

De infoavond op 30 oktober was erg goed, de aanbidding was heerlijk, het gebed krachtig, mensen zijn geraakt en steun is uitgebeden, toegezegd en aangeboden.

Hoe nu verder?

Denken en bidden levert op dat we meer infoavonden organiseren en liefst ook in andere kerkgemeenten om zo de groep betrokkenen, mensen die bidden voor de visie en de missionair werkers wanneer ze in Sri Lanka aan het werk zijn, zo groot als mogelijk is. Betrokkenheid is belangrijk omdat iedereen die meebidt, op momenten dat het in voorbereiding of tijdens het werken op Sri Lanka zwaar is, meehelpt om verlichting te brengen en door te gaan.

Is er in jouw kerk plaats voor een infoavond over onze visie voor Sri Lanka met gebed, aanbidding, getuigenis en persoonlijk contact? Stuur een e-mail naar info@yworks.org zodat we de details kunnen bespreken.

Samenkomen op 30 oktober

Kom op maandag 30 oktober om 19:30uur naar het kleine auditorium in de Stadskerk l VBG Groningen aan de Friesestraatweg 221.

Naast dat we onder begeleiding van Ruth Wortel samen aanbidden, zullen Rasika en Patrick persoonlijk vertellen wat ze in Sri Lanka gaan doen en hoe ze daartoe gekomen zijn.

Het kan trouwens best zijn dat je (ook) per e-mail, WhatsApp of persoonlijk een uitnodiging krijgt.

Delen, anderen enthousiast maken en meenemen is zeer welkom en als je wilt kan je deze poster krijgen (A2 formaat) om op te hangen bij je lokale kerkgemeente, supermarkt, sportvereniging of op welke andere goede plek je ook maar kunt bedenken.

 

Laat svp met een e-mailtje aan info@yworks.org weten dat je komt en/of dat je een poster op wilt hangen en waar.

Informatieavond

Kom op maandag 18 september om 19:30uur naar het kleine auditorium in de Stadskerk l VBG Groningen aan de Friesestraatweg 221.

Rasika en Patrick gaan persoonlijk vertellen wat ze in Sri Lanka gaan doen en hoe ze daartoe gekomen zijn.

Het kan trouwens best zijn dat je (ook) per e-mail, WhatsApp of persoonlijk een uitnodiging krijgt.

Delen, anderen enthousiast maken en meenemen is zeer welkom

Je aanmelden kan op Facebook – visie voor Sri Lanka

Promotiemateriaal

Heb je een plekje waar mensen onze flyers kunnen zien en meenemen? Laat het ons weten met een mailtje naar info@yworks.org.

 

Het is een over de lengte gevouwen A5 met machtigingskaart.

Wil je laten zien dat je ons steunt en mogen anderen aan je vragen waarom? Misschien is een polo dan iets voor jou. Wil je een polo bestellen? Laat het ons via info@yworks.org weten.

 

Één gevonden, nog twee gezocht

We hebben een kandidaat bestuurder gevonden en zoeken nog twee bij. Het betreft een zogenaamd onbezoldigde (niet betaald dus) functie en omdat het bestuur vooralsnog alleen uit mannen bestaat is reactie van vrouwelijke kandidaten zeer gewenst.

De eisen:

 • passie voor Jezus en bouwen aan Gods Koninkrijk
 • basis boekhoudkundige kennis of bereid die te vergaren
 • geen familie van de overige bestuurders
 • geen strafblad

Wil je in het bestuur van Stichting Yworks? Stuur een e-mail met je motivatie naar info@yworks.org ovv bestuursfunctie.

 

Wat doe je als bestuurder van de stichting eigenlijk?

Het bestuur vertegenwoordigt de stichting

Een stichting kent meestal één bestuursorgaan: het bestuur. Het bestuur vertegenwoordigt en bestuurt een stichting en zorgt ervoor dat het doel van de stichting zoveel mogelijk wordt nagestreefd. Het bestuur draagt tevens zorg voor het financiële beheer.
Tenzij anders in de statuten is bepaald, bestaat het bestuur meestal uit:

 • Een voorzitter
 • Een secretaris
 • Een penningmeester

Zo is dat bij Stichting Yworks ook.

ANBI-bestuur

Een stichting die van de belastingdienst een speciale ANBI-status heeft gekregen, is verplicht om een bestuur van minimaal drie bestuursleden te hebben, waarbij geen enkel bestuurslid een doorslaggevende zeggenschap over het vermogen mag hebben. Om diezelfde reden mag er ook geen directe familierelatie tussen de meerderheid van de bestuurders zijn.
Tenzij anders in de statuten is bepaald, is het bestuur geen verantwoording aan anderen schuldig en zo is dat ook bij Stichting Yworks. Alleen het openbaar ministerie en de rechtbank zijn in bijzondere gevallen bevoegd om het stichtingsbestuur te controleren en kan, indien nodig, overgaan tot het ontslaan van bestuurders.

Juridisch

De Wet legt een aantal beperkingen op aan het bestuur van een stichting. Het bestuur mag de stichting niet borg laten staan of als hoofdelijk schuldenaar laten optreden, tenzij de statuten dit uitdrukkelijk toestaan. De formaliteiten die hierover in de statuten opgenomen zijn, dienen dan vanzelfsprekend in acht genomen te worden.

 

Bestuur compleet en nu?

Goed nieuws, het bestuur van Stichting Yworks telt inmiddels drie bestuurders en de laatste bestuurder is op 22 juni 2017 als secretaris en penningmeester ingeschreven.

Dat het bestuur nu drie leden telt betekent niet dat we klaar zijn, het betekent wel dat we klaar zijn om een ANBI aanvraag in te dienen.

We hebben de ambitie om nog tenminste drie bestuurders aan te trekken waarbij Patrick Bos, het bestuur verlaat zodra er één extra bestuurder is en er daarna, om het bestuur te versterken nog twee bestuurders gewenst zijn.

Waarom zoeken we een bestuurder om Patrick Bos te vervangen? Omdat werken als missionair werker fulltime is en alle aandacht vereist.

Waarom willen we vijf bestuurders?

Om ten alle tijden complete transparantie te bieden over wat de stichting met geworven fondsen doet en deugdelijk te besturen, menen wij dat bestuursdisciplines gespreid moeten worden over meerdere bestuurders en omdat beslissingen bij meerderheid van stemmen genomen worden is een oneven aantal gewenst.

Drie bestuurders gezocht

We zochten er twee, toen één en nou we klaar zijn voor de ANBI aanvraag, voor borging van de verdere toekomst, drie bestuurders. Wat zoeken we? We zoeken bestuurders voor Stichting Yworks. Het betreft een zogenaamd onbezoldigde (niet betaald dus) functie en omdat het bestuur vooralsnog alleen uit mannen bestaat is reactie van vrouwelijke kandidaten zeer gewenst.

De eisen:

 • passie voor Jezus en bouwen aan Gods Koninkrijk
 • basis boekhoudkundige kennis of bereid die te vergaren
 • geen familie van de overige bestuurders
 • geen strafblad

Wil je in het bestuur van Stichting Yworks? Stuur een e-mail met je motivatie naar info@yworks.org ovv bestuursfunctie.

 

Wat doe je als bestuurder van de stichting eigenlijk?

Het bestuur vertegenwoordigt de stichting

Een stichting kent meestal één bestuursorgaan: het bestuur. Het bestuur vertegenwoordigt en bestuurt een stichting en zorgt ervoor dat het doel van de stichting zoveel mogelijk wordt nagestreefd. Het bestuur draagt tevens zorg voor het financiële beheer.
Tenzij anders in de statuten is bepaald, bestaat het bestuur meestal uit:

 • Een voorzitter
 • Een secretaris
 • Een penningmeester

Zo is dat bij Stichting Yworks ook.

ANBI-bestuur

Een stichting die van de belastingdienst een speciale ANBI-status heeft gekregen, is verplicht om een bestuur van minimaal drie bestuursleden te hebben, waarbij geen enkel bestuurslid een doorslaggevende zeggenschap over het vermogen mag hebben. Om diezelfde reden mag er ook geen directe familierelatie tussen de meerderheid van de bestuurders zijn.
Tenzij anders in de statuten is bepaald, is het bestuur geen verantwoording aan anderen schuldig en zo is dat ook bij Stichting Yworks. Alleen het openbaar ministerie en de rechtbank zijn in bijzondere gevallen bevoegd om het stichtingsbestuur te controleren en kan, indien nodig, overgaan tot het ontslaan van bestuurders.

Juridisch

De Wet legt een aantal beperkingen op aan het bestuur van een stichting. Het bestuur mag de stichting niet borg laten staan of als hoofdelijk schuldenaar laten optreden, tenzij de statuten dit uitdrukkelijk toestaan. De formaliteiten die hierover in de statuten opgenomen zijn, dienen dan vanzelfsprekend in acht genomen te worden.

 

Nog één bestuurder

We zochten er twee en nu nog één. Wat zoeken we? We zoeken een bestuurder voor Stichting Yworks. Het betreft een zogenaamd onbezoldigde (niet betaald dus) functie.

De eisen:

 • passie voor Jezus en bouwen aan Gods Koninkrijk
 • basis boekhoudkundige kennis of bereid die te vergaren
 • geen familie van de overige bestuurders
 • geen strafblad

Wil je in het bestuur van Stichting Yworks? Stuur een e-mail met je motivatie naar info@yworks.org ovv bestuursfunctie.

 

Wat doe je als bestuurder van de stichting eigenlijk?

Het bestuur vertegenwoordigt de stichting

Een stichting kent meestal één bestuursorgaan: het bestuur. Het bestuur vertegenwoordigt en bestuurt een stichting en zorgt ervoor dat het doel van de stichting zoveel mogelijk wordt nagestreefd. Het bestuur draagt tevens zorg voor het financiële beheer.
Tenzij anders in de statuten is bepaald, bestaat het bestuur meestal uit:

 • Een voorzitter
 • Een secretaris
 • Een penningmeester

Zo is dat bij Stichting Yworks ook.

ANBI-bestuur

Een stichting die van de belastingdienst een speciale ANBI-status heeft gekregen, is verplicht om een bestuur van minimaal drie bestuursleden te hebben, waarbij geen enkel bestuurslid een doorslaggevende zeggenschap over het vermogen mag hebben. Om diezelfde reden mag er ook geen directe familierelatie tussen de meerderheid van de bestuurders zijn.
Tenzij anders in de statuten is bepaald, is het bestuur geen verantwoording aan anderen schuldig en zo is dat ook bij Stichting Yworks. Alleen het openbaar ministerie en de rechtbank zijn in bijzondere gevallen bevoegd om het stichtingsbestuur te controleren en kan, indien nodig, overgaan tot het ontslaan van bestuurders.

Juridisch

De Wet legt een aantal beperkingen op aan het bestuur van een stichting. Het bestuur mag de stichting niet borg laten staan of als hoofdelijk schuldenaar laten optreden, tenzij de statuten dit uitdrukkelijk toestaan. De formaliteiten die hierover in de statuten opgenomen zijn, dienen dan vanzelfsprekend in acht genomen te worden.

Doe mee

We zijn druk bezig met de voorbereidingen om in december 2017 missionair werkers naar Sri Lanka te sturen.

Vraag jezelf af en/of bid over wat jij in vrijmoedigheid kunt missen om ons werk te steunen. Omdat we ‘het’ daar niet ‘even gaan doen’ maar echt iets op gaan bouwen om mensen duurzaam te helpen is het handig om te weten dat ons werk het meest gebaat is bij een maandelijkse donatie.

Krijgen we jouw steun? Je kan hier ook een éénmalige donatie doen.

[doneren_met_mollie]