Verantwoording

We zijn een ANBI en het vereiste beleidsplan is hier in te zien. Toekomstige financiële en beleidsmatige rapporten ter verantwoording van bestede gelden en inspanning worden hier ook inzichtelijk gemaakt.

Doelstelling

“Het verbeteren van de positie van ongehuwd zwangere vrouwen en alleenstaande moeders in Sri Lanka” zodat kinderen niet in weeshuizen eindigen maar opgroeien bij een sterke moeder met een kansrijke toekomst.

Financieel jaarrapport

Het jaarrapport over 2017 wordt hier, zoals voorgeschreven, op 1 juli 2018 beschikbaar gesteld.

Verslag van activiteiten

Een meer gedetailleerd verslag van activiteiten in 2017 wordt hier, zoals voorgeschreven, op 1 juli 2018 beschikbaar besteld.

Hiernaast zijn wij doorlopend bezig met:

  • het uitbreiden van de groep mensen in Sri Lanka waarmee we de visie realiseren
  • het informeren van donateurs en mensen/organisaties die op andere manieren steunen
  • het werven van donateurs en motiveren van mensen en organisaties om ook op andere manieren betrokken te zijn

Dit alles om de doelgroep, ongehuwd zwangeren vrouwen en alleenstaand moeders in Sri Lanka, te bereiken en te helpen.

Beleidsplan

[i] beleidsplan (pdf) ter inzage

 

Achtergrond

Wikipedia geeft inzicht in de geschiedenis van Sri Lanka.

OpenDoors geeft inzicht in Christenvervolging in Sri Lanka.