Verantwoording

We zijn een ANBI en het vereiste beleidsplan is hier in te zien. Toekomstige financiële en beleidsmatige rapporten ter verantwoording van bestede gelden en inspanning worden hier ook inzichtelijk gemaakt.

Doelstelling

“Het verbeteren van de positie van ongehuwd zwangere vrouwen en alleenstaande moeders in Sri Lanka” zodat kinderen niet in weeshuizen eindigen maar opgroeien bij een sterke moeder met een kansrijke toekomst.

Verslag van activiteiten

We zijn doorlopend bezig met:

  • het uitbreiden van de groep mensen waarmee we de visie realiseren
  • het informeren van donateurs en mensen/organisaties die op andere manieren steunen
  • het werven van donateurs en motiveren van mensen en organisaties om ook op andere manieren betrokken te zijn
  • het steunen van lokale vrijwilligers die ons programma uitvoeren
  • het uitbreiden van ons lokale netwerk om het programma op meer plekken aan te bieden

Dit alles om de doelgroep, ongehuwd zwangeren vrouwen en alleenstaand moeders in Sri Lanka, te bereiken en te helpen.

Beleidsplan

[i] beleidsplan (pdf) ter inzage

 

Achtergrond

Wikipedia geeft inzicht in de geschiedenis van Sri Lanka.

OpenDoors geeft inzicht in Christenvervolging in Sri Lanka.