Help a child! #love #compassion #action

Wij zoeken jou

Voor het bestuur van Stichting Yworks zoeken we twee bestuurders. Het betreft een zogenaamd onbezoldigde (niet betaald dus) functie.

De eisen:

  • passie voor Jezus en bouwen aan Gods Koninkrijk
  • basis boekhoudkundige kennis of bereid die te vergaren
  • geen familie van de overige bestuurders
  • geen strafblad

Wil je in het bestuur van Stichting Yworks? Stuur een e-mail met je motivatie naar info@yworks.org ovv bestuursfunctie.

 

Wat doe je als bestuurder van de stichting eigenlijk?

Het bestuur vertegenwoordigt de stichting

Een stichting kent meestal één bestuursorgaan: het bestuur. Het bestuur vertegenwoordigt en bestuurt een stichting en zorgt ervoor dat het doel van de stichting zoveel mogelijk wordt nagestreefd. Het bestuur draagt tevens zorg voor het financiële beheer.
Tenzij anders in de statuten is bepaald, bestaat het bestuur meestal uit:

  • Een voorzitter
  • Een secretaris
  • Een penningmeester

Zo is dat bij Stichting Yworks ook.

ANBI-bestuur

Een stichting die van de belastingdienst een speciale ANBI-status heeft gekregen, is verplicht om een bestuur van minimaal drie bestuursleden te hebben, waarbij geen enkel bestuurslid een doorslaggevende zeggenschap over het vermogen mag hebben. Om diezelfde reden mag er ook geen directe familierelatie tussen de meerderheid van de bestuurders zijn.
Tenzij anders in de statuten is bepaald, is het bestuur geen verantwoording aan anderen schuldig en zo is dat ook bij Stichting Yworks. Alleen het openbaar ministerie en de rechtbank zijn in bijzondere gevallen bevoegd om het stichtingsbestuur te controleren en kan, indien nodig, overgaan tot het ontslaan van bestuurders.

Juridisch

De Wet legt een aantal beperkingen op aan het bestuur van een stichting. Het bestuur mag de stichting niet borg laten staan of als hoofdelijk schuldenaar laten optreden, tenzij de statuten dit uitdrukkelijk toestaan. De formaliteiten die hierover in de statuten opgenomen zijn, dienen dan vanzelfsprekend in acht genomen te worden.

Next Post

Previous Post

© 2020 Yworks

Stichting Yworks is ingeschreven bij de KvK in Groningen onder nummer 61480258 met RSIN 854359898 en is ANBI dus je steun kan fiscaal aftrekbaar zijn.

We hebben geen betaald management en doen ons werk met onbetaalde bestuurders en vrijwilligers. Verantwoording zoals vereist voor onze ANBI status vind je op ‘transparantie‘.

Doneren kan via de formulieren op deze website met iDeal, Credit Card en andere betaalmiddelen of door rechtstreeks over te maken naar NL84INGB0006326109 tvn Stichting Yworks.

Wil je maandelijkse automatische steun die je via onze website ingesteld hebt beeindigen? Stuur ons dan een 'bericht'.

Ons postadres is Zilverlaan 97, 9743 RE GRONINGEN