Mooi nieuws! In juni naar Sri Lanka.

Wat gaat Patrick daar doen:

In ieder geval 4 plaatselijke kerken bezoeken om…

  • Gespreksgroepen voor de moeders die opgevangen worden op te zetten. Gespreksleiders zullen lokale vrouwen zijn die al kinderen grootgebracht hebben
  • Taalcursus op te zetten voor de tienersmoeders die meestal niet kunnen lezen en schrijven
  • Rekencursus en Engelse taalcursus op te zetten waarmee ze veel makkelijker werk vinden

Afspraken met weeshuis maken om…

  • Ervoor te zorgen dat de tienermoeders een veilige plek hebben waar ze opgeleid en begeleid worden.

Netwerken met NGO’s; hulporganisaties die al actief zijn maar geen steun bieden aan onze doelgroep…

  • Zodat we onze doelgroep beter vinden

En waarom vertellen we dit?

  • Om te laten zien dat we actief bezig zijn met ons werk
  • Om jouw te betrekken bij wat we doen en je om hulp te kunnen vragen

Help ons helpen en steun ons nu zodat we tijdens de reis in juni, waar nodig investeringen kunnen doen. https://yworks.org/help