Help een kind! #liefde #compassie #actie

Verbeter je wereld nu

Kinderverstoting is echt en het is aan de orde van de dag. In Sri Lanka dat er uit ziet als een paradijs, verwoest het jaarlijks 40.000 levens. Toekomstige generaties die nodig zijn voor de opbouw van het land worden onzichtbaar gemaakt en op een brute manier buitengesloten. In jouw wereld, in jouw tijd.

In Johannes 13:34 zegt Jezus :“Een nieuw gebod geef Ik u: gij moet elkaar liefhebben, zoals Ik u heb liefgehad, zo moet ook gij elkaar liefhebben.”

Veel van die kinderen plegen zelfmoord, omdat ze onzichtbaar zijn en geen uitweg kennen. Ze zijn niet naar school geweest en kunnen dus niet lezen, schrijven, rekenen, maar hebben buiten dat ook niet geleerd hoe ze voor zichzelf kunnen zorgen of een leven op kunnen bouwen.

Wij vinden het om te huilen. Daarom geven wat we hebben om die kinderen op te vangen en toekomstperspectief te bieden.

Door tastbare betrokkenheid wordt de wereld kind voor kind beter.

1X

 

Jouw medelijden alleen is niet genoeg, ze hebben een veilige plek en onderwijs nodig.

Help je mee om deze kinderen een veilige plek, onderwijs en toekomst te bieden, zodat het hun kinderen anders vergaat?

Door €25 p/mnd te doneren aan ‘project 13:34’ geef je leven aan een verstoten kind en de volgende generatie.

Help je mee?

Of mogen we je op de hoogte houden van wat we doen?

Volgende: IN HET KORT

© 2020 Yworks