Visie en plan

De visie bestaat uit het opleiden van jonge vrouwen zodat ze duurzaam uit armoede ontsnappen en hun baby’s niet in weeshuizen eindigen maar opgroeien met sterke moeders die voorzien in een gezonde en kansrijke toekomst.

Ons plan

Met lokale mensen, zoeken we stuk voor stuk, de plekken waar verstoten meisjes op straat slapen en de weeshuizen  waar de verstoten meisjes ‘logeren’ tot ze hun pasgeboren kind achterlaten. We maken samen met alle betrokkenen een plan op maat, om te voorzien in wat elk specifiek meisje nodig heeft om uit armoede te kunnen ontsnappen.

Met jouw steun en steun van de mensen met wie we in Sri Lanka werken, begeleiden we de meisjes bij het uitvoeren van het plan, zorgen we waar nodig voor onderdak, onderwijs, leren we ze hoe ze voor een kind en henzelf kunnen zorgen en helpen we ze bij het vinden van hun plek op de arbeidsmarkt zodat ze duurzaam uit armoede ontsnappen, met hun kind.

Verder

Het plan is hiernaast bedoeld om de groep lokale mensen waarmee we werken, sterk te laten groeien zodat we steeds meer verstoten meisjes, hoop en een uitweg uit armoede, schaamte en schande bieden.