Nalatenschap

Je draagt het werk van Stichting Yworks een warm hart toe

en denkt erover om Stichting Yworks in je testament op te nemen.

Er zijn twee manieren om Stichting Yworks in je testament op te nemen: via een legaat of via een erfstelling. Dat biedt in veel gevallen fiscale voordelen.

Erfstelling of legaat

Bij een erfstelling neem je Stichting Yworks als (mede-)erfgenaam op in je testament. Je geeft daarbij aan welk percentage van de erfenis voor Stichting Yworks bestemd is.

Bij een legaat leg je in je testament vast dat je Stichting Yworks een vast bedrag of een waardevolle bezitting schenkt. Een legaat wordt uitgekeerd voordat de erfenis over de erfgenamen verdeeld wordt.

ANBI

Stichting Yworks is aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ en je nalatenschap komt volledig ten goede aan het het realiseren van de visie van Stichting Yworks, nl. het verbeteren van de positie van ongehuwd zwangere vrouwen en alleenstaande moeders in Sri Lanka.

Contact

Neem voor een persoonlijk gesprek contact op met Patrick Bos Kessen, programmaontwikkelaar voor Stichting Yworks.
E-mail sturen »