Help a child! #love #compassion #action

Een volgende stap

De infoavond op 30 oktober was erg goed, de aanbidding was heerlijk, het gebed krachtig, mensen zijn geraakt en steun is uitgebeden, toegezegd en aangeboden.

Hoe nu verder?

Denken en bidden levert op dat we meer infoavonden organiseren en liefst ook in andere kerkgemeenten om zo de groep betrokkenen, mensen die bidden voor de visie en de missionair werkers wanneer ze in Sri Lanka aan het werk zijn, zo groot als mogelijk is. Betrokkenheid is belangrijk omdat iedereen die meebidt, op momenten dat het in voorbereiding of tijdens het werken op Sri Lanka zwaar is, meehelpt om verlichting te brengen en door te gaan.

Is er in jouw kerk plaats voor een infoavond over onze visie voor Sri Lanka met gebed, aanbidding, getuigenis en persoonlijk contact? Stuur een e-mail naar info@yworks.org zodat we de details kunnen bespreken.

Next Post

Previous Post

© 2020 Yworks