Eerste bericht

Als onderdeel van de voorbereiding op wat we gaan doen hebben we net de statuten van de Yworks stichting gewijzigd en deze website ingericht.