In Sri Lanka, waar staan we met onze visie?

In de dagelijkse verslagen (https://www.facebook.com/patrickboskessen) kan je lezen dat er elke dag meer, weer en nog steeds, wonderlijke dingen gebeuren. Voor mij staat als een paal boven water dat Gods Heilige Geest meereist en ik Zijn werk mag doen.

Wat we hebben:

  • nu, na alle gesprekken, een kleine maar sterke groep vrijwilligers die allemaal in staat zijn om onderwijs te geven.
  • de betrokkenheid van Anglicaanse kerken (55+) in Colombo waarbij er wordt opgeroepen tot dienen in onze visie.
  • de betrokkenheid van een lokaal onderwijsinstituut dat op basis van door ons gegeven onderwijs, overheids erkende opleidingscertificaten afgeeft waarmee de jonge vrouwen een veel grotere kans op een echte baan hebben.
  • een weeshuis, toegang tot de meisjes daar en kennis over waar we de meisjes nog meer kunnen vinden.

Dit is allemaal erg concreet en we hebben ook nog iets niet:

  • een locatie waar we de meisjes op kunnen vangen en verder op kunnen leiden

Dit laatste is wat ik op mijn hart gekregen heb om te openen maar dat kan ik niet alleen. Een dagelijks gebedspunt is om leiding om me te laten zien waar, hoe en met wie en dan hebben we ook jullie hulp nodig.

Voor een klein budget is het haalbaar om hier een huis te huren, goed te beheren en klaar te maken voor opvang van jonge vrouwen en hun baby’s.

Deze reis is nu al niet voor niets omdat er op sleutelposities mensen wakker geschud zijn maar risico op weer in slaap vallen omdat er zoveel armoede is en zoveel schrijnende situaties zijn, is reëel. Help dus, met het nemen van de stap die deze reis eeuwigheidswaarde geeft in de levens van jonge verstoten vrouwen en hun baby’s en laat je bezit vrucht dragen door mee te investeren in een opvanghuis.

Wat we concreet nodig hebben is geld om te investeren. Met een budget van een paar duizend Euro kunnen we om te beginnen voor een jaar een huis huren, dat goed beheren, voor een eenvoudige inrichting zorgen zodat we om te beginnen 2 jonge vrouwen en hun baby’s opvangen en die een heel programma met goede opleiding, coaching in hun moederschap en begeleiding naar een baan en zelfstandig bestaan met hun baby’s, in het licht van God kunnen bieden. Elk jaar dat we het programma voortzetten kan de visie groeien en uitbreiden doordat we in onze visie, lokale mensen ook bekrachtigen en opleiden zodat onze visie meer mensen bereikt en groeit en met meer betrokken leerkrachten en begeleiders kunnen we meer levens helpen veranderen.

Ook je geld, dat waar je voor werkt, mag vrucht dragen. Sommigen hebben niet veel, sommigen hebben heel veel en weet dat hoewel je niet moet, je wel mag geven.

Wanneer ik luister naar Gods stem, Zijn woord lees en kijk naar wat Hij doet dan ben ik overtuigd van het feit dat wie overvloedig zaait, overvloedig zal oogsten en dat waar we zaaien de oogst voor Gods Koninkrijk is, tot zegen van al Zijn kinderen.

Geef met een blij hart.

Laat je raken, bid mee en kan je wat missen? Steun deze investering en geloof niet dat een kleine bijdrage geen zin heeft want elke bijdrage heeft zin!

Investeer nu